NASZ  KLUB - NASZE GOŁĘBIE - NASZA PASJA

O NAS

Jest to strona prywatna miłośników i chodowców brodawczaka polskiego.Nasze małe zrzeszenie powstało z  inicjatywy kol.kol.Andrzeja Święcickiego i Czarka Muchowskieg. Działamy jako stowarzyszenie zwykłe.
Czym jest stowarzyszenie zwykłe?
Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu. Nie potrzeba rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie. Jednak – coś za coś. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, musi utrzymywać się tylko ze składek członkowskich oraz nie może ubiegać się o dotacje. Ma też sporo obowiązków.Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego; co więcej – nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowarzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne.JJJ
ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

Prezes      - Andrzej Święcicki - tel. 607 103 150
V-ce prezes ds.hodowli - Roman Lach
Sekretarz  -  Tomasz Strzelkowski
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CZŁONKOWIE  KLUBU (lista zostanie opublikowana po uzyskaniu zgody zainteresowanych)
NASZE  OSIĄGNIĘCIA
I-sza przeglądowa wystawa naszego Klubu miała miejsce na ; Regionalnej Wystawie Gołębi Młodych zorganizowanej w Czaplinku w dniach 3-4.11.2012 r.

II-ga przeglądowa wystawa naszego Klubu miała miejsce na Wystawie Gołębi Młodych - zorganizowanej w Czaplinku w  dniach 26-27.pażdziernika 2013 r.

III-cia przeglądowa wystawa naszego Klubu miała miejsce na Krajowej Wystawie Gołębi Młodych zoranizowanej w Poznaniu w dniach 09/10 listopada 2013 r.Ta wystawa to wielki sukces członków naszego Klubu ,którzy zdobyli wszystkie czołowe miejsca za gołębie z  rocznika 2012 i rocznika 2013 r.
Szczegółowa relacja z tej wystawy znajduje się w naszym związkowym kwartalniku "Gołębie i drobny inwentarz" , nr 61/2013 ,str.16. 
Regulamin  klubu 

PORADY

ZOSTAŃ CZŁONKIEM NASZEGO KLUBU
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW